આપની સેવામાં...

1.
મલ્ટી સ્પેશિયાલીટી મેડીકલ સેવાઓ

અત્યાધુનિક સુવિધાયુક્ત આઈ.એસ ઓ. 9001:2008 સર્ટિફાઈડ હૉસ્પિટલ [...]

2.
ઈમરજન્સી સેવાઓ

અલકા મલ્ટીસ્પેશિયાલીટી હૉસ્પિટલ આપતકાલીન પ્રસૂતિ સંબંધિત સેવાઓ, હૃદયરોગ [...]

3.
24 કલાકની લેબોરેટરી અને મેડીકલ સ્ટોરની સેવાઓ

નિદાનાત્મક અને સારવાર માટેની તમામ સુવિધાઓ 24 કલાક [...]

4.
સગર્ભાસંભાળ: (એન્ટીનેટલ કેર)

સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન થનાર જોખમોને વહેલામાં વહેલી તકે ઓળખી યોગ્ય સમયે જ સારવાર [...]

5.
આપાતકાલીન પ્રસૂતિ સંબંધિત સેવાઓ

અનુભવી ગાયનેકોલોજીસ્ટ અને બાળ રોગ નિષ્ણાતની દેખરેખ, સમર્પિત, ક્વોલીફાઈડ, [...]

6.
સંપૂર્ણ સુરક્ષા કાર્ડ

સમાજના તમામ વર્ગના લોકોને પોસાય તેવી ગુણવત્તાસભર અને અત્યાધુનિક મેડીકલ સારવાર [...]

7.
એમ્બ્યુલન્સ સેવાઓ

હૉસ્પિટલ તરફથી દર્દીને ઘરેથી આવવા માટે નજીવા દરે 24 કલાકની સુવિધા [...]

8.
બ્લડ સ્ટોરેજ સેન્ટર

સારવારને સ્થળે જ બ્લડ મળી રહેવાથી સમયની અમૂલ્ય બચત [...]

9.
ગાયનેકોલોજીકલ સેવાઓ

અલકા મલ્ટીસ્પેશિયાલીટી હૉસ્પિટલ દ્વારા પ્રસૂતિની ઉત્કૃષ્ટ સારવાર [...]

10.
ફીટલ મેડીસીન

અત્યંત નજીવા દરે ગર્ભસ્થ શિશુની એનોમલી સ્કેનની તપાસ [...]

11.
ઘનિષ્ઠ નવજાત શિશુ સારવાર

ખર્ચ ન કરવા સક્ષમ પરિવારોના બાળકોને પણ ગુણવત્તાસભર સારવાર [...]

12.
અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ઈમેજીંગ

અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ઈમેજીંગ [...]

13.
આઈ.સી.ટી. સી. ( એઈડ્સ અવેરનેસ )

આઈ.સી.ટી. સી. ( એઈડ્સ અવેરનેસ ) [...]


14.
અલકા સદવિચાર પરિવાર

અલકા સદવિચાર પરિવાર એક ધર્માદા, બિન - સરકારી સંગઠન [...]